Wstępne badania nad wykorzystaniem analizy Oceny Cyklu Życia (LCA) w produkcji rzepaku i biodiesla

Pole tekstowe: Projekt Badawczy

Numer rejestracyjny projektu badawczego: N N313 436839

Termin rozpoczęcia realizacji projektu. 2010.09.20

Termin zakończenia realizacji projektu. 2012.09.19