Celem projektu jest zgromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania analiz LCA produkcji rzepaku oraz jego konwersji do biodiesla, wykonanie tych analiz zgodnie z przyjętymi normami ISO za pomocą profesjonalnego oprogramowania LCA oraz przedstawienie wyników badań administracji różnych szczebli i zakładom produkującym biodiesel. Wszystkie analizy prowadzone będą z uwzględnieniem wymogów Dyrektywą 2009 /28/EC oraz późniejszych zaleceń Komisji Europejskiej.