AGROCYCLUS

Strona główna | Opis projektu  | Zespół | Aparatura | 2005 | 2006 |2007 | Wyniki | Galeria zdjęć | Linki  

 

Celem projektu był opis cyklu rocznego indeksów wegetacji roślin uprawnych w warunkach klimatu Polski otrzymywanych z naziemnych pomiarów promieniowania odbitego od powierzchni upraw oraz określenie relacji zachodzących pomiędzy indeksami wegetacji otrzymanymi z pomiarów zdalnych a pomiarami LAI i SPAD z pomiarów łanie. 

Projekt zakładał utworzenie dla wybranych gatunków roślin uprawnych charakterystyk spektralnych promieniowania odbitego w cyklu fenologicznym. Kompleksowa analiza indeksów wegetacji w cyklu rocznym ułatwia rozpoznawanie czynników stresowych dla roślin, zwłaszcza suszy glebowej i chorób. Analiza wskaźników glebowych pozwoli na opis zmian stanu uwilgotnienia gleby pod uprawami. 

Wyniki badań będą wykorzystywane w pracach związanych ze zdalnym monitorowaniem środowiska rolniczego w Polsce.

 

Poczta: Jerzy.Kozyra iung.pulawy.pl                             (C) 2006 All rights reserved