AGROCICLUS

Strona główna | Opis projektu  | Zespół | Aparatura | 2005 | 2006  |2007 | Wyniki | Galeria zdjęć | Linki  

1. Pomiary polowe przeprowadziliśmy w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach (SD Osiny) położonej około 10 km na północny wschód od Puław (województwo: lubelskie, powiat: puławski). 

Obserwacjami objęto 12 obiektów (upraw) zlokalizowanych na prowadzonych w SD Osiny doświadczeniach z różnymi systemami produkcji (wybrano do badań: system integrowany), doświadczeniach poletkowych oraz polach produkcyjnych .Na każdym z wybranych do badań obiektów wykonywano pomiary w 3 punktach kontrolnych. Punkty oznaczono etykietami, co zapewniło wykonanie pomiary w tych samych miejscach w ciągu sezony wegetacyjnego. Odległość punktów względem siebie wynosiła 2 m (zdjęcie poniżej). Badania wykonywano w godzinach południowych od około godziny 10:00 do 14:00.

 

Rysunek 1. Albedo spektralne pszenicy ozimej (odmiana: Kobra) w 2005 roku

 

Rysunek 2. Albedo spektralne pszenicy jarej w 2005 roku

 

 

Poczta: Jerzy.Kozyra iung.pulawy.pl                             (C) 2006 All rights reserved                       Ostatnia aktualizacja: 23-03-2005