AGROCICLUS

Strona główna | Opis projektu  | Zespół | Aparatura | 2005 | 2006  |2007 | Wyniki | Galeria zdjęć | Linki

 

1. Pomiary spektroradiometryczne

Do pomiaru promieniowania odbitego od powierzchni upraw wykorzystywaliśmy  spektroradiometr LICOR LI-1800. Przyrząd ten służy do pomiarów promieniowania w zakresie od 350 nm do 1100 nm z rozdzielczością 2 nm. 

Spektroradiometr LI-1800 zamontowano na statywie teleskopowym z wysięgnikiem, który umożliwiał umieszczenie czujnika spektroradiometru w na wysokości 1 metra nad powierzchnią uprawy (zdjęcie 1). Albedo spekralne obiektu uzyskiwano z następujących po sobie pomiarów całkowitego promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi i promieniowania odbitego od powierzchni uprawy. Albedo dla każdego obiektu obliczano jako średnią z 3 następujących po sobie pomiarów. 

 

Zdjęcie 1. Spektroradiometr LI-1800 zamontowany na statywie teleskopowym podczas pomiaru na pszenicą ozimą (10.05.2007)

 

2. Zdjęcia spekralne kamerą ADC

Drugim przyrządem  wykorzystywanym w projekcie była kamera spektralna ADC TETRACAM. Kamerę ADC podobnie jak spektroradiometr LI-1800 do wykonania zdjęcia montowano na statywie na wysokości 1m nad poziomem uprawy obiektywem skierowanym w dół, wykorzystując przenośny statyw teleskopowy (Zdjęcie 2). Kamera TETRACAM ADC posiada aktywną matrycę w 3 kanałach spektralnych: zielonym (Green: 520-620 nm), czerwonym (Red: 620-750 nm) i w bliskiej podczerwieni (NIR: 750-950 nm) (Rys. 3.5). Zakresy te zbliżone są do kanałów spektralnych 2, 3, 4 satelity Landsat. Kamera ADC integruje w tych zakresach ilość promieniowania odbitego od powierzchni i zapisuje w postaci zdjęcia cyfrowego. Przy fotografowaniu obiektu wykorzystuje się białą sylikonową płytkę umieszczaną w polu widzenia obiektywu, wykorzystywanej do kalibracji zdjęcia.

Zdjęcie 2. Kamera ADC podczas wykonywania zdjęć nad rzepakiem ozimym  w fazie kwitnienia                      (23-05-2005)

Spektroradiometr LI-1800 i kamerę ADC zamocowaliśmy  na statywach (estradowych !!!!) produkowanych i przystosowanych do pomiarów polowych  przez firmę WAMAT z Mielca.   (http://www.wamat.com.pl/ )

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie dla niekonwencjonalnych klientów !!!!!!

3. Ocena stanu łanu

Indeks powierzchni liści  (LAI) mierzony był za pomocą przyrządu LAI-2000 (Zdjęcie 3), natomiast indeks  zieloności liścia  (SPAD) aparatem Minolta 502 (zdjecie 4). Równocześnie określano fazę rozwojową roślin, wysokość oraz opisywano ich kondycję. 

Zdjęcie 3. Pomiar indeksu powierzchni liści  LAI – aparat LI-2000

 

Zdjęcie 4. Pomiar zieloności liścia (SPAD) aparatem Minolta 502

4. Pomiary meteorologiczne

 

Zdjęcie 5. Automatyczna stacja meteorologiczna A-STER w Osinach

 

Poczta: Jerzy.Kozyra iung.pulawy.pl                             (C) 2006 All rights reserved                       Ostatnia aktualizacja: 17-03-2009