AGROCICLUS

Strona główna | Opis projektu  | Zespół | Aparatura | 2005 | 2006  |2007 | Wyniki | Galeria zdjęć | Linki  

STRESZCZENIE

Określono funkcje cyklu rocznego indeksów wegetacji dla 12 upraw otrzymanych na podstawie naziemnych pomiarów spekroradiometrycznych. Funkcje cyklu rocznego indeksów wegetacji w przypadku pszenicy ozimej, pszenicy jarej, żyta, pszenżyta, jęczmienia jarego otrzymano wykorzystując wielomian drugiego rzędu, natomiast jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego rzepaku, kukurydzy wielomian trzeciego rzędu. Potwierdzono możliwość powiązania zmian czasowych indeksów wegetacji upraw rolnych z rozwojem roślin przy wykorzystaniu metody sum temperatury efektywnej. Wykazano, że ścisłe związki pomiędzy wskaźnikiem LAI a indeksami wegetacji można wykorzystywać do okresu zasychania liści. Po tym okresie zależności są słabiej skorelowane. Opracowane algorytmy zostały wykorzystane w programie komputerowym AGROCICLUS, który służy do analizy zmienności pola, kondycji roślin i identyfikacji upraw.

 

 

Poczta: Jerzy.Kozyra iung.pulawy.pl                             (C) 2006 All rights reserved                       Ostatnia aktualizacja: 23-03-2005