Wykorzystanie wielospektralnych zdjęć lotniczych do oceny stanu odżywienia roślin i określenia potrzeb nawożenia azotem

  

Wykaz publikacji, których źródłem był projekt badawczy

 

1.      Pudełko R. 2005: Interpolacja modeli właściwości agrochemicznych gleby, Nawozy i Nawożenie,  4 (25), 2005, s. 83.

2.      Pudełko R. Kozyra J., Igras J., 2006: Wykorzystanie pomiarów spektralnych promieniowania w badaniach rolniczych, Annales, sectio B, vol. LXI, UMCS, Lublin, 390-399.

3.      Pudełko R., 2006: Metody wizualizacji wyników badań odczynu i zasobności gleb na dużych polach uprawnych, Raporty PIB, Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby, 1, 17-27.

4.      Igras J., Pudełko R., Kubsik K., 2006: Usability of remote sensing methods for the assessment of development of spring barley, IX ESA Congress, Bibliotheca Fragm. Agron., Warszawa, 2006, s. 655-657.

5.      Kozyra J., Pudełko R., 2006: Testing of remote sensing methods using aerial and ground based methods, IX ESA Congress, Bibliotheca Fragm. Agron., Warszawa, 2006, s. 675-677.

6.      Pudełko R., Igras J., Kozyra J., 2007: Evaluation of a field’s spatial variability using an UAV, Poster papers proceedings, 6th European Conference on Precision Agriculture, Skiathos, Greece.

7.      Pudełko R., 2007: Interpolacje map plonów, Pamiętnik Puławski.

8.       Pudełko R, Kozyra J., Mizak K., 2007: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych, Fragmenta Agronomica.

9.      Jarosz Z., Pudełko R., Igras J., Kubsik K.: Ocena kosztów nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica.


POSTERY

 

Pudełko R., Kozyra J., Igras J., 2006: Wykorzystanie pomiarów spektralnych promieniowania w badaniach rolniczych, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów.

 

Igras J., Pudełko R., Kubsik K., 2006: Usability of remote sensing methods for the assessment of development of spring barley, IX Congress ESA, Warszawa, 2006

 

 Pudełko R., Igras J., Kozyra J., 2007: Evaluation of a field’s spatial variability using an UAV, 6th European Conference on Precision Agriculture, Skiathos, Greece

 

Pudełko R, Kozyra J., Mizak K., 2007: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych, Ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych naukowców, Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych, IUNG-PIB, 23-24.11.2007

 

     IUNG-PIB 2004 - 2007

     e-mail:       

 www.geostat.iung.pulawy.pl        http://www.zazi.iung.pulawy.pl/       http://www.iung.pulawy.pl/