Wykorzystanie wielospektralnych zdjęć lotniczych do oceny stanu odżywienia roślin i określenia potrzeb nawożenia azotem

  

 

     IUNG-PIB 2004 - 2007

     e-mail:       

www.geostat.iung.pulawy.pl        http://www.zazi.iung.pulawy.pl/       http://www.iung.pulawy.pl/